XXXIII Vaststelling van een verordening, be treffende het bewaren en ter be schikking stellen van afvallen Rekening (Gemeentes). Vaststelling van de gemeente-rekening over 1938 Onderzoek van de gemeenterekening over 1939 Rekening-courant-overeenkomsten. Aangaan ven twee rekening-courant overeenkomsten met de N. V. Bank voor Nederl. Gemeenten Rioleering. Zie: „Openbare Werken". Rondweg (Aanleg van een). Zie„Eigendommen {Gemeente-)" onder „Aankoop", „Bruggen" en Waterwegen" Rooien van boomen. Rooien van boomen op het terrein van den Gem. Geneeskundigen en Gezondheidsdienst Rooilijnen Vaststelling van voorgevel-rooilijnen in de Dieststraat Salarisregeling-ambtenaren. Wijziging van de salarisregeling voor de ambtenaren Pagina der Notulen 364 282 392 196 21 296 Nummer der Bijlagen 204 84 101. 157, 307 235'39 150 19, 67, 156

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 33