XXXIV Schade vergoeding Zie ook: „Burgerwacht" en „Lucht bescherming". Uitkeering van een schadevergoeding aan de N. V. Breder o's Bouw bedrijf te Utrecht, in verband met wijziging van het uitbreidingsplan in de Boeimeer Toekennen van een schadevergoeding aan J. H. Oom en te Bavel, wegens derving van inkomsten van bouwgrond Schoolgebouwen. Zie: „Onderwijs" Schoolgeld. Goedkeuring van het raadsbesluit tot heffing van schoolgeld voor het onderwijs aan het Gymnasium Alsvoren, van schoolgeld voor het onderwijs aan de Ambachtsschool Opnieuw vaststellen van de verorde ning op de heffing van schoolgeld voor het Gymnasium Schoollokalen. Zie„Lokalen" Schoolverzuim (Commissie tot we ring van). Zie; „Onderwijs (Lager)''. Schuilgelegenheden. Zie: „Luchtbescherming". Pagina der Nummer der Notulen Bijlagen 156 341 63 171 71 71 103, 181 22

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 34