Ill Armbestuur (Burgerlijk). Benoeming van Mr. E. L. H. M. van M i e r 1 o tot waarnemend voorzitter van het Burgerlijk Arm bestuur Benoeming van twee leden van het Burgerlijk Armbestuur Rekening over 1939 Avondschool voor ambachtslieden. ZieNijverheidsonderwijs" Baatbelasting. Intrekking van de verordeningen op de heffing en invordering eener baatbelasting-Markkade Barak. Aangaan van een overeenkomst met de Congregatie „Alles voor Allen", in zake uitbreiding van de barak voor lijders aan besmettelijke ziekten Bebouwingsvoorschriften. Wijziging van de bebouwingsveror deningen „Baronielaan", „Passage" en „Mastbosch" Beenderenbewaarplaats. Zie: Reiniging {Gemeente-)" Begrooting 1939 (Gemeentes). Wijziging Pagina der Notulen 184 288 289 363 296 196, 281 Nummer der Bijlagen 31, 96, 155, 194, 195, 215, 280, 281, 296 87 147 201 139 81 60, 149

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 3