XLII Aanvaarden van de voorwaarden, waaronder aan de gemeente Breda door het Waterschap „De Boven- Mark" ontheffing is verleend van het verbod tot het verleggen en dempen van een gedeelte der Boven- Mark Verontreiniging van de sloot aan de Vierwindenstraat Demping van de Haven Omlegging van de Zaanmark Verzoek van het raadslid Chr. M. Winkelhage om meer strooming te brengen in het water der singel grachten Uitdiepen en verbeteren van de slooten, welke de afscheiding vormen tusschen het Chassé-terrein en den openbaren weg Wegen (Aanleg van s Zie: Openbare Werken" en „Rond weg". Werkliedenreglement. Wijziging van het Werkliedenreglement Werkloosheidsverzekering en Are beidsbemiddeling (Dienst der). Zie: „Arbeidsbemiddeling" en „Her scholing van werklooze arbeiders". Werkloozenzorg. Zie ook: „Herscholing van werklooze arbeiders"„Steunverleening". Pagina der Nummer der Notulen Bijlagen 86 107, 164 193 197 324 349 39 97 102 173 42, 157 3, 69

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 42