V ler der 'gen 158 197, 199, Beplantingen. Zie ook: Werkverschaffing en werk verruiming". Verplaatsing van de gemeentelijke kweekerij van de Heidebloemstraat naar terreinen, gelegen achter de Sï. Ignatiusstraat en nabij het wandelpark „De Trekpot" Besmettelijke Ziekten. Zie: „Barak". Bestratingswerken. Zie: „Openbare Werken". Bezoldiging. Zie: „Salarisregeling" Bibliotheken. Zie: „Politieverordening (Algemeene)" Boomen (Rooien van). Zie: „Rooien van boomen". Bouwexploitatiesverordening. Vaststelling van een bouwexploitatie- verordening Bouw verordening. Aanvulling van de Bouwverordening met een nieuw artikel 1206 en wijziging van art. 4 der Bouwver ordening Aanvulling van de Bouwverordening met een nieuw artikel 120 c Pagina der Notulen Nummer der Bijlagen 300 141 102 31 42, 70, 71 196 252'39 80

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 5