V. INDEX OP DE RAADSNOTULEN EN BIJLAGEN 1941. Pagina der Notulen. Aankoop. Zie: „Eigendommen (Gemeente)" onder a. Aanleg van wegen. Zie: „Openbare Werken" en „Rond- weg". Abattoir. Zie: „Slachthuis (Openbaar)". Afwatering. Zie: „Openbare Werken". Algemeene Politieverordening. Zie: „Politieverordening (Algemeene)". Ambachtsschool. Zie„Nijverheidsonderwijs". Ambtenaren. Zie„Ambtenarenreglement"„Salaris regeling", „Gedenkpenningen". Ambtenarenreglement. Wijziging van het Ambtenarenreglement 56. 173

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1941 | | pagina 1