399 452 453 75 106 352 36 312 396 19 Verzoek om een ventilator in de raads zaal te plaatsen Beschikbaarstelling van een crediet voor verbouwing van en noodzakelijke werk zaamheden aan het gemeentehuis Gemeente-Ontvanger. Zie „Ontvanger (Gemeente-)". Gemeenteraad. Zie „Raad (Gemeente-)". Gemeentereiniging Zie „Reinigings- en Ontsmettingsdienst". Gemeenterekening. Zie „Financiën". Gemeentesecretaris. Zie „Secretaris (Gemeente-)". Geneeskundige- en Gezondheidsdienst Gemeentelijke- Schooltandartsendienst Jaarverslag 1949 Het vaststellen van een wijziging van de verordening op de gemeentelijke Geneesk. en Gezondheidsdienst ter vervanging van het besluit van B. en W. van Breda dd. 1 December 1942 (gem.blad no. 959 (1942). Grenswijziging. De grenswijziging tussen Breda en Nieuw- Ginneken i.z. „Heusdenhout" Paginader Notulen 70 368 70 165,565 568/569, 571/575 318 329 102/103 460/461 15

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 15