Grondbedrijf Gemeentelijk Benoeming van een lid en een plaatsver vangend lid van de Schattingscommissie van het Grondbedrijf Het uit het Grondbedrijf nemen van het perceel tuingrond sectie H no. 2528 en over te brengen naar de algemene dienst Delegatie van de bevoegdheid tot inbreng van bepaalde percelen in het gemeentelijk grondbedrijf Grote Toren. 'Zie „Toren (Grote)". Gymnasium (Stedelijk) Zie „Onderwijs (Middelbaar)". Gymnastieklokaal. Zie „Onderwijs". Handel en Industrie. Verzoek van de Vereniging van Hande laren in Oude Metalen, Papier enz. tot vast stelling ener verordening inzake ordening van hun handel Het bouwen van een fabrieksruimte ten behoeve van de I.E.O. Transformatoren- fabriek te Breda Het aantrekken van industrie Handelsavondschool. Zie „Onderwijs (Handelsavondschool)". Herdenkingen. Herdenking van de Heer Dr Ir Verhagen Herdenking van de Heer Mr L. J. W. Smit, ereburger der gemeente Paginader Notulen 31 40 128 34 48 466/468 503 112 338 Nummer der Bijlagen 11 64 126 60 429 16 -

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 16