ummer der Bijlagen 11 64 126 60 429 Herdenking van de Heer Dr H. J. L. Struycken, ereburger der gemeente Schrijven van Mevrouw M. C. M. Struycken-Bogers waarin zij dankt voor de hulde haar overleden echtgenoot gebracht en voor het wijzigen van de naam „Heems kerkstraat" in „Dr Struyckenstraat" Herdenking van Plebaan Schrauwen, ereburger der gemeente Herstel van gebouwen. Zie „Eigendommen (Gemeente-)". Hinderwet. Vaststelling ener verordening ingevolge art. 4, sub 3 der Hinderwet Huishoud- en industrieonderwijs. Zie „Onderwijs (Huishoud- en Industrie- onderwijs)". Huldiging. Aanbieding van de grote versierselen van de Koninklijke Onderscheiding aan de Voorzitter van de Raad Huldiging van Mr A. A. M. Struycken, benoemd Minister van Justitie en Wethou der van Breda Schrijven, waarin voorgesteld wordt de Heer P. M. Kamerling de erepenning van de gemeente Breda in brons aan te bieden Beschikbaarstelling van een crediet voor een cadeau aan Mgr Hopmans, Bisschop van Breda Dankbrief van Mgr Hopmans Schrijven van Zijne Excellentie Mr A. Struycken, waarin hij uitdrukking geeft aan zijn grote genegenheid voor de Stad Breda Paginader Notulen 403 458 557/558 319 140/141; 477/478 249/255; 478 274 379 407 439/440 Nummer der Bijlagen 260 - 17

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 17