Hypotheekbank (Gemeentelijke) Het verlenen van hypothecaire geld leningen Intrekking van enkele raadsbesluiten, waarbij hypothecaire credieten voor parti culiere woningbouw zijn toegekend Industrie. Zie „Handel en Industrie". Investeringsplan. Het denkbeeld van het instellen van een investeringscommissie (vijf jaren plan) Kermis. Verzoek te bevorderen, dat de voorjaars- kermis niet op Stille Zaterdag geopend zal zijn Koninklijke Militaire Academie. Vraag of binnenkort mededelingen ver wacht kunnen worden omtrent de K.M.A. Beschikbaarstelling van een crediet t.b.v. de oprichting van. een K.M.A.-drumband Pagina der Numnierder Notulen Bijlagen 81 89 117/118 130 231 176 466 424 154/155 485, 506, 508/509, 511, 516, 520,521, 529 103 103 159/160 160 Kunst. Aanbieding van een kunstwerk van wijlen de heer L. v. d. Meer door Mevr. Wed D. v. d. Meer Land- en Tuinbouw Onderwijs. Zie „Onderwijs (land- en tuinbouw- onderwijs) llj§/196 18

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 18