i Pagina dei Notulen Verzoek van het Bestuur der Stichting Nutsschool Breda om gelden voor de aan schaffing van leermiddelen en schoolmeube- len 321 Verzoek van het Bestuur der R.K. v.g.l.o. Meisjesschool aan de Havermansstraat no. 4, om gelden voor de aanschaffing van schoolmeubelen en leermiddelen 321 Verzoek van het Bestuur der R.K. v.g.l.o. Meisjesschool aan de Pastoor Pottersplein, om gelden voor de aanschaffing van school meubelen 1321/322 Verzoek van het Bestuur van de R.K. Meisjes U.L.O. school aan de Nieuwstraat 27 te Breda, om gelden te mogen ontvangen voor de aanschaffing van nieuwe gordijnen voor één klaslokaal1 322 Verzoek van het Bestuur van de St. Lau- rentiusschool aan de Dillenburgstraat 65 te Breda om gelden te mogen ontvangen voor de bouw van een fietsenbergplaats op het terrein van de school322 Verzoek van de Opvoedings- en Onder- wijsstichting „St. Marie" om medewerking voor het aanbrengen van een afrastering t.b.v. de R.K. lagere school aan de Pijn boomstraat 343 Verzoek van het Kerkbestuur der paro chie van de H. Gerardus Majella, om gelden voor de stichting van een lagere school in de woonwijk „Boeimeer"343 Verzoek van het Bestuur der stichting „Nutsschool Breda", om medewerking voor j aanschaffing van meubilair t.b.v. de U.L.O.- school aan de Bouwerijstraat 27 344 Verzoek van het Bestuur der Vereniging voor Christelijk Onderwijs voor Breda e.o. j om gelden voor uitbreiding der lagere school aan de Burg. Serrarislaanj 359 Verzoek van het Bestuur van het „Insti- tuut voor meisjes" te Oudenbosch, om gel den voor de stichting van een R.K. lagere meisjesschool op een terrein aan de Pijn- Nummerder Bijlagen 271 272 273 274 275 305 306 307 330 28

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 28