Nummerder Bijlagen 271 272 273 274 275 305 306 307 330 boomstraat Verzoek van het Bestuur der R.K. U.L.O. school aan de Karrestraat om medewerking te willen verlenen voor het aanschaffen van schoolbanken Verzoek van de Opvoedings- en Onder- wijsstichting „St. Marie" te Huijbergen om een voorschot op de gem. exploitatievergoe ding 1949 t.b.v. de school Pijnboomstraat Verzoek van het Bestuur der R.K. Meis jesschool, Oosterhoutseweg 3, om gelden voor verandering van inrichting der W.C.'s. Verzoek van het Bestuur der R.K. Meis jsschool, Baronielaan, om gelden voor in voering ener nieuwe godsdienstmethode Verzoek van het Bestuur der R.K. Jon gensschool, Liesstraat, om gelden voor aan koop van een kachel Verzoek van het Bestuur der stichting ,,Nutsschool Breda" om gelden voor het aanbrengen van een verduistering in een klaslokaal der lagere Nutsschool, Jan Nieuwenhuizenstraat 2 Verzoek van het Bestuur der R.K. Jon gensschool, Karrestraat, om gelden voor aan de speelplaats te treffen voorzieningen en de uitbreiding van de rijwielbergplaats Verzoek van het Gesticht van Opvoeding en Onderwijs te Dongen, om een voorschot op de gem. exploitatie-vergoeding 1950 t.b.v. de per 1 September 1950 geopende v.g.l.o.- school, Pastoor Pottersplein 6 Verzoek van het Bestuur der Stichting „Nutsschool Breda" om gelden voor de aan schaffing van handenarbeid-materiaal t.b.v. de Nuts U.L.O.-school, Bouwerijstraat 27 Verzoek van het Bestuur der R.K. Jon gensschool, Oranjeboomstraat 188, om gel den voor de uitbreiding van de betegeling der speelplaats Buitengewoon Lager Onderwijs. Wat zijn de resultaten van het buitenge woon lager onderwijs Paginader Notulen 359 359 416/417 417 417 417 469 469 469 469 472 565 Nummer der Bijlagen 331 332 374 375 376 377 436 437 438 439 29

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 29