Paginader Nummerder I Notulen Bijlagen 311 444 12 77 81 116 154 185 379 381 442 443 445 4i> en een leraar aan het leerlingstelsel der N.V. Constructiewerkplaats „Rayon" voor de duur van de periode van 1 October tot en met 31 December 1950 Verzoek van het Bestuur der Vereniging R.K. Huishoud- en Industrieonderwijs voor Breda e.o. tot uitbreiding van het leerplan van de onder hun bestuur staande huishoud scholen aan de Nieuwstraat en de Walstraat Verzoek der Vereniging R.K. Huishoud en Industrieonderwijs voor Breda e.o. tot af gifte ener urgentieverklaring, als bedoeld in art. 25 der Nijverheidsonderwijswet, voor de oprichting ener R.K. Huishoudschool Verzoek van het Bestuur der R.K. Huis houd- en Industrieschool om medewerking voor het in het nocdlokaal van de huishoud school aan de Walstraat te treffen zieningen Ongevallen. E.H.B.O voor- Ontsmettingsdienst. Zie „Reinigings- en Ontsmettingsdienst". Ontvanger (Gemeente-) Schrijven van Ged. Staten betref, een uit kering van 5% aan de secretarissen, ontvan gers en ambtenaren van de burgerlijke stand Openbaar Badhuis. Zie „Badhuis (Openbaar)". Openbare Werken (Dienst van Beschikbaarstelling van een crediet voor het aanschaffen van 2 schaftwagentjes voor de dienst van Openbare Werken 472 25/26 148 331 565, 566, 569/570, 573, 575, 576 86 329 31 17 134 294 83 287 13 33

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 33