211 218 252 263 265 Beschikbaarstelling van een crediet voor het herbouwen der Duivelsbrug Het laten zakken van de band, die de scheiding vormt tussen de grote weg en het fietspad bij de Haagbrug in de richting van de Tramsingel Beschikbaarstelling van een crediet voor de verbetering van de bestrating in de Tol steeg Verzoekt aandacht voor verbindingsweg tussen Tennisstraat en Olympiastraat De poortjes van Sportparkkwartier I wor den als waterplaats gebruikt Aandacht voor de onjuiste of onduidelijke plaatsing van de verkeersborden in het Wilhelminapark en de Parkstraat Aandacht voor het onoverzichtelijke kruispunt aan de Rijsbergseweg Verzoek om i.v.m. verbetering van de Poolseweg de Stadsbussen via Zandberg laan en Tulpenstraat te laten rijden Beschikbaarstelling van een crediet voor het uitvoeren van riolerings- en bestratings- werken in de St. Ignatiusstraat Beschikbaarstelling van een crediet voor het uitvoeren van rioleringswerken nabij de Verlaatbrug Beschikbaarstelling van een crediet voor riolerings- en bestratingswerken op een bin nenterrein achter de Gaffelstraat Beschikbaarstelling van een crediet voor het aanleggen van het tweede gedeelte der Heemskerkstraat Uitvoering van riolerings- en bestratings- werken in de Prof. Lorentzstraat Beschikbaarstelling van een crediet voor het uitvoeren van bestratingswerken ten be hoeve van de bijzondere school aan de Oranjeboomstraat Beschikbaarstelling van een crediet voor riolerings- en bestratingswerken nabij de Veilingkade ter ontsluiting van het indus trieterrein verkocht aan de R.B.T. Pagina der Notulen 320 333 341 352 353 353 353 353 359 359 410 410 410 410 410 Nummerder Bijlagen 266 300 326 327 357 358 359 360 361 37

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 37