Beschikbaarstelling van een crediet voor het maken van een tegeltrottoir langs het plantsoentje op het SaksenWeimarplein Schrijven van Ged. Staten naar aanleiding van het besluit van de Raad tot het beschik baarstellen van een crediet voor het dempen van de Haven Het plaatsen van een nieuw urinoir aan de Weerijssingel Beschikbaarstelling van een crediet voor riolerings- en bestratingswerken in de Heu velstraat Beschikbaarstelling van een crediet voor riolerings- en bestratingswerken in de Laan van Mertersem Het inschakelen van aannemers in ve schillende takken van de bouwnijverheid De slechte bestrating in de Prins Hendrik straat Scherpe toepassing van de gestelde be stekvoorwaarden bij het leggen van riole ringen Het verlagen van de hoge stoepranden van het parkeerterrein op de Oude Vest Het bestraten van de Oude Vest De slechte bestrating der binnenstad Het plaatsen van een ondergronds urinoir in de binnenstad Verzoek om de muur aan het einde van de J. W. Frisolaan in een behoorlijke toestand te brengen Hoe is het resultaat van de proef der as phaltvulling van de keibestrating op de Nw. Boschstraat Hoe staat het met het Singelplan Openbare Zedelijkheid. Zie „zedelijkheid (openbare-)" Oude Mannenhuis. Zie „Mannenhuis (Oude)" Pagina der Notulen 410 458/460 463 466 466 550 550, 551 550 559, 560 560 582, 583 583,584 583,584 585 585 Nummer der Bijlagen 362 417 425 426 38

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 38