295 321 328 345 402 409 410 411 412 345 435 Notulen seerd overleg 471/472 De dure uitgaven aan deskundige advi seurs 485, 509/510, 520,549 De personeelspolitiek487 2% vacantie toeslagj 487, 516/517, 522 Het aanstellen van een technisch ambte naar voor het controleren van de nieuwbouw 543/544 Het niet-toelaten van de A.B.V.A. tot het G.O. 553, 554 Het salaris van de sociale werkster van de Dienst voor M.H594/596 Politie Gemeente- Beschikbaarstelling van een crediet voor aanschaffing van een auto t.b.v. de politie Beschikbaarstelling van een crediet voc r verbouwing van een viertal politieposten Jaarverslag 1949 De activiteit der verkeerspolitie De kleding van de verkeerspolitie Het optreden van de politie bij de ont groening van de studenten van de M.T.S. Politietoezicht in de buitenwijken Het correct optreden tegenover verkeers- overtreders Paginader Nummerder Bijlagen 410 Controle bij stoplichten door agenten in burgerkleding Enige opleiding van de verkeerspolitie in vreemde talen De slechte toestand van de arrestanten lokalen Huur van gymnastieklokalen t.b.v. het poli tiepersoneel Politieverordening (Algemene) Vaststelling van de 7e wijzigingsverorde- 90 90/91 318 332 332/333 353 558, 559, 560 559. 560, 561 561 562 562 562 43

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 43