Paginader Notulen ning der Algemene Politieverordening 114 Wijziging van art. 128b der Alg. Pol. Ver. 284 Wijziging der Alg. Pol. Ver. (toevoeging nieuw 2e lid aan art. 95a284, 285 Wijziging van art. 128a der Alg. Pol. Ver. 359 Posterijen, Telegrafie en Telefonie Het slopen van het voormalig postkantoor 102 Het plaatsen van een brievenbus aan het eind van de Lemairestraat102 Het plaatsen van een brievenbus aan de Driesprong 246 Raad (Gemeente-) Vaststelling notulen11,45,46, 76, 112, 196, 260, 284, 315, 358, 404, 456 Instelling van een raadscommissie voor herziening van de verordening pensionne ring Wethouders (G.B. no. 706) Nummer der Bijlagen 102 214 215 325 Vervanging der gedrukte raadsbijlagen door gecyclostyleerde exemplaren Het instellen van een Commissie van Bij stand voor het onderwijs Het laat ontvangen der raadsstukken Vereenvoudiging van de raadsnotulen Uitbreiding van de Bouwcommissie met een vrouwelijk lid Het verplaatsen van de raadsvergadering van 24 Mei '50 naar 25 Mei Schrijven van Mr A. A. M. Struycken, dat hij m.i.v. 10 Juli 1950 ophoudt raadslid te zijn Onderzoek van de geloofsbrief van de heer 30, 487, 516 30 35 37, 103, 478 64/65 102 128 164 255 33 37 50 103 44

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 44