lid G. Minderhoud Voor het voortzetten der vergadering op een tweede dag dient een vaste dag genomen te worden b.v. de volgende middag of avond De betekenis van de gemeenteraad in het algemeen en de verantwoordingsplicht van B. en W. in verband hiermede Het denkbeeld van het instellen van een investeringscommissie Het instellen van een subsidiecommissie Het recht van spreken van raadsleden, lid van het G.O., in de Raad ter zake van in het G.O. behandelde aangelegenheden Het berijden van politieke stokpaardjes door de Raad Het intellect in de K.V.P.-fractie Het samenstellen van het Centr. Rapport door het jongste raadslid Het werk in de raadsfracties De onderlinge verhouding met de andere fracties De eenmansfractie n.l. de V.V.D. Het reactionnaire element in de K.V.P. De P.v.d.A. Dank aan de Voorzitter Verhouding tussen B. en W. en Raad De verhoudingen in de Raad Delegatie van bevoegdheden van de Raad aan B. en W Pagina der Nummer der lotulen 456 478 479/481, 505, 507/508, 519/520 485,506, 508/509, 511,516, 520,521, 528 486/487, 510, 520, 592 487 490,522 490, 522/523 525,528 491, 523 491/492, 523/525 493, 525, 526,528 493 494/495 495/496 496/497, 507 497, 528 504, 519 1505, 529 Bijiagen 46

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 46