Het inlichten van de Raad over grote projec ten Raadszaal. De belangstelling op de publieke tribune Verzoek om de kleine zetels te voorzien van armleuningen Het aanbrengen van een amphitheater op de publieke tribune Rechten voor Verhoging der rechten ing. het vuurwapen reglement, zie „vuurwapenreglement". Veihoging der rechten voor stand- en ligplaatsen, zie „Stand- en ligplaatsen". Reinigings- en Ontsmettingsdienst. Vraag of aan een firma, die langs de hui zen in het Heuvelkwartier gaat om een on derzoek naar de zuiverheid der huizen in te stellen, een bepaalde opdracht gegeven is Slagzinnen op vuilnisauto's Beschikbaarstelling van een crediet voor de verbouw en inrichting van het pand Tram singel 65 t.b.v. de gemeente-reiniging Centralisatie van onderhouds en reparatie werkzaamheden bij de centrale werkplaats Het coördinatieproces inzake het gem. vrachtvervoer De kosten van reparaties bij de Centrale Werkplaats Een meer dwingend voorschrift om de reparaties te deen geschieden aan de Cen trale Werkplaats Eïet sneeuwvrij maken der straten Rekening-courant-overeenkomsten. Zie „Financiën". Pagina der Notulen 529 479,509 551,552 553,554 104 165/166 440 484 546, 547, 548 546/548, 547 582 47 -

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 47