de Liesboslaan Het planten van bomen voor het Station, teneinde het aan het gezicht van het publiek te onttrekken Een commissie voor het tegengaan van ontsierende reclame Stand- en ligplaatsen. Het verpachten van standplaatsen bij ker missen e.d Verhoging der rechten voor stand- en lig plaatsen Hoe geschiedt de gunning der staanplaat sen voor consumptiewagens Straatnaamborden. Zie „Straatnamen". Straatnamen. Wijziging van straatnamen Het aanbrengen van straatnaamborden bij kruispunten Het aanbrengen van een straatnaambord op de Nassausingel De straatnamen Oude Terheijdenseweg, Terheijdenseweg en Weg naar Terheijden scheppen verwarring Het geven van diverse straatnamen Het wijzigen van de naam „Heemskerk straat" in „Dr Struyckenstraat" Straatverlichting. De verlichting van de Bavelselaan vanaf de Kerkhofweg tot de Overakkerstraat is zeer slecht Verzoek om herstel van de lantaarn aan de Galderseweg bij de boerderij van Van Haperen 's-Avonds heerst in de Ploegstraat ter hoog te van de Burg. Buysenstraat volslagen duis ternis Paginader Notulen 277 503 582, 583 162/163 554/555 584, 585 29/30 71 165 247 269 410,414 35 36 71 Nummer der Bijlagen 198 - 50

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 50