198 In de Dr van Campenstraat brandt 's- avonds slechts één straatlantaarn De toestand der gasverlichting in de Dr van Campenstraat Het verlenen van een crediet ten behoeve van de verlichting van het verkeersplein op het Oranjeplein Het aanbrengen van een lichtpunt in de doorbraak naar de Achterom op de Haagdijk Vraag of het algemeen verlichtingsplan voor Breda niet gaat vóór de verlichting van de Rithsestraat Beschikbaarstelling van een crediet voor het plan der electrische straatverlichting 1950 Electrische verlichting aan de Rithsestraat en de Overaseweg Verzoek om aandacht voor de lichtpunten op de Nassausingel Herstel van lantaarnpalen in het Woning complex „St. Joseph" De straatverlichting in het Westeinde Beschikbaarstelling van een crediet voor de uitbreiding van het laagspanningsnet en de straatverlichting in de Heemskerkstraat Beschikbaarstelling van een crediet voor de straatverlichting in de Verbeetenstraat Verzoek om straatverlichting Bavelselaan tot aan hoek Overakkerstraat te herstellen Verzoek om een van de twee lichtpunten in de Heusdenhoutsestraat 's nachts te laten branden Het aanbrengen van een noodzakelijke verbetering in de straatverlichting van de Bavelselaan Verzoek om enige verlichting bij de Ver- laatbrug Verzoek om de straatlantaarns in de Kerst nacht te laten branden Subsidiën. Verzoek van het Curatorium der R.K. Leergangen te Tilburg betreffende financiële steun aan deze onderwijsinrichting Paginader Notulen 71 81 81 103 104 120 164/165 165 166 332 342 342 351 352 352 359 597 34 Nummerder Bijlagen 73 82 127 301 302 22 51

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 51