428 258 rf. 148 243 De Centrale Werkplaats. Zie „Reinigings- en Ontsmettingsdienst". Drankwet. Adressen van de sub-commissie van de Nationale Commissie tegen het alcoholisme c.a. inzake het maximum der vergunningen en der verloven A Edel Ambacht. Meubels voor het huisgedeelte gerestaureerde Stad ss t T E.H.B.O. Zie „Ongevallen". Eeuwigdurende rente. Zie financiën onder „eeuwigdurende ren te". Efficiency onderzoek. Een dringend verzoek naar een uitgebreid efficiency onderzoek vooral op de doelmati ge organisatie van het gemeentelijke appa raat Eigendommen (Gemeente-J Aankoop. Aankoop van grond van de Nederlandse Spoorwegen t.b.v. uitbreidingsplan Linie straat e.o. Aankoop van een pand op de Oude Vest van de heer Van de Avoort Aankoop van grond nabij de Oosterstraat van de heer Roovers Aankoop van grond voor de bouw van 4 Paginader Nummer der Notulen Bijlagen 143/145 37, 38 484,511, 521, 529, 530 30 54 54 142 N 65 5

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 5