De .uitgeklede" woningen Aanbouw van een keuken aan de wonin gen aan de Polderstraat en Crogtdijk Het inschakelen van meerdere architecten Woningen (Herstel vanJ. Beschikbaarstelling van een crediet voor de restauratie van pand Haagdijk 22 Herstel verwoeste woningen aan de Leeu werikstraat 80, 82 De ruïne van het oude hotel „Burck" aan de Liesboslaan Het herstel van pand Boschstraat 104a Woningnood en Wdonruimtewet 1947. Vergoeding van kosten bij het inrichten van woninggedeelten Het herstel van pand Boschstraat 104a De woningkwestie en het College van B. en W. De woningkwestie van de familie Van Dijk Het vrijgeven van woningen bij nieuwbouw Benoeming van de Commissie ex art. 8 der Woonruimtewet 1947 De samenwoning Het beleid van het W.N.B. en het optre den tegenover het publiek Vergoeding verhuiskosten bij uitvordering Verbeteringen aan woningen wegens in woning Woningsplitsing Het beschikbaar stellen van een gelijk waardige woning bij ontruimingsvonnissen. Woonwagenkamp. Het beschikbaarstellen van een crediet van 9300.ten behoeve van het nieuwe woonwagenkamp Paginader Notulen 542/543 544,545 551,552 26, 35, 36, 54 69, 247, 274/275 277 278 71 278 278 351/352 381/396 440/444 502 507 576/577 577 577/578 578/579 340/341 296 60

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 60