ummer der Bijlagen 110 125 136 209 201 231 232 313 337 Aankoop van grond in het Heuvelkwar tier van D. de Grauw Aankoop van grond van P. L. Klemans c.s, t.b.v. het uitbreidingsplan Heuvelstr. e.o.j Aankoop van grond van Wierx t.b.v. het uitbreidingsplan Liniestraat e.o. Aankoop van grond van W. C. van Gurp t.b.v. het uitbreidingsplan Liniestraat e.o. Aankoop van het pand Houtmarkt 2a-4-4a van de Wed. van AartRenard Aankoop van grond aan de Flierstraat van Goos en ruiling met W. Janssens t.b.v. het uitbreidingsplan Heuvelstraat e.o Aankoop van grond aan de Strijbeekse- weq van de Familie Laurijssen Aankoop van grond van de Teolin t.b.v. het uitbreidingsplan Poolseweg e.o. Erfpacht. de Uitgifte in erfpacht van grond nabij Oosterstraat aan de heer Bos Uitgifte in erfpacht van grond nabij de Oos terstraat aan de heer H. J. Sommen Ruiling. Ruiling van grond aan de J. W. Frisolaan met de fa Korteweg Ruiling van grond aan de Laan van Mer- tersem met Mej. Sprenkels en tot verkoop van grond aan deze laan aan de heren Dc Groot, De Leur en Koek jrtv Ruiling van grond met J. C. en C. M. Snijders ten behoeve van het uitbreidings plan Liniestraat e.o Wijziging van het raadsbesluit i/z. ver koop van grond aan de Oosterstraat aan C. V. Frits Bode en ruiling van grond aan de Oosterstraat met M. D. Stofmeel Ruiling van grond met de N.V. De Faam t.b.v. het uitbreidingsplan Liniestraat e.o. Paginader Notulen Nummer der Bijlagen 419 383 419 384 419 385 419 386 419 387 420 471 471 55 55/56 55 55 228 294 291 293, 294 389 446 447 64 S 52 58 67 181 237 234 236 7

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 7