Ruiling van grond met G. J. Schets t.b.v. het uitbreidingsplan Liniestraat e.o. Aankoop van grond aan de Flierstraat van Goos en ruiling van grond met W. Jans- sens t.b.v. het uitbreidingsplan Heuvelstraat e.o. Ruiling van grond met G. P. v. Gils t.b.v. het uitbreidingsplan Liniestraat e.o. Ruiling van grond aan de Vogelenzang laan met J. Heeren Ruiling van grond met M. Rompa-Voeten t.b.v. de aanleg van de Bontekoestraat Ruiling van grond, gelegen aan de Mr. Dr. Frederikstraat en de Markendaalseweg met W. A. A. Vermeulen Schenking. Overdracht om niet van grond nabij de Rijnstraat aan de Galon- en Bandweverij „de Nijverheid" en aan F. Boon Het verlenen van kwijtschelding van de betaling van een bedrag ad 391,26 ten laste van de padvinderij Eigendomsafstand om niet van een stukje grond aan de J. W. Frisolaan aan de N.V. Levensverzekering Mij „Utrecht" Het aangaan van een overeenkomst met het Staatsbosbeheer tot afstand van het plantrecht in de Burg. Kerstenslaan Verbeteringen. Beschikbaarstelling van een crediet voor het treffen van enige voorzieningen in het pand Catharinastraat 26 Beschikbaarstelling van een crediet voor de verbouw en inrichting van het pand Tramsingel 65 ten behoeve van de gemeen te-reiniging Verhuringen en verpachtingen. Het opnieuw voor een jaar verpachten van de boerderij met bouwland, Terheijden- Paginader Nummer d< Notulen Bijlagen 420 388 420 389 420 390 420 391 420 392 463 457 30 24 269 199 347/348, 319 379 420 393 349/350 324 440 405 8

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 8