I Pagina der Notulen van grond aan Frits Bode, Bouwmateria len N.V van grond aan de N.V. Levensverzeke ringmij. van „De Nederlanden" van 1845 van grond aan C. J. Rijppaert (wijziging van het besluit) van grond aan de firma De Vet van grond aan de RK. Woningbouwver St. Laurentius van grond aan de Stichting „Het Zuiden 1948" (wijziging van het besluit) van grond aan het Instituut voor meisjes te Oudenbosch van grond aan A. C. J. van Boxsel van grond aan het Rijk Schrijven inzake verkoop van grond aan bouwvereniging St. Laurentius van grond aan L. W. Wierdak van grond voor bungalowbouw van grond aan J. v. Poppel van grond aan de Fa. De Rover van grond aan mej. S. M. Lako van grond aan de Erven Zuijderduijn van grond aan Stichting „Nutsschool Breda" van grond aan de Dr. Struyckenstraat van grond aan P. J. Mol van grond in Boeimeer aan Bouwbedrijf „De Baronie" van grond aan Graaf Engelbertlaan aan Bouwbedrijf „De Baronie" Intrekking besluit aan Korteweg's Bouw Maatschappij van grond aan W. Rasenberg van grond aan C. J. Rijppaert van grond aan de Vereniging van Vrou wen onder de naam „Instituut voor Meisjes' Algemene Verkoopsvoorwaarden Intrekking besluit aan Korteweg's Bouw Maatschappij van grond aan Rozenblatt van grond aan Valenteijn Nummer der Bijlagen Vc 131 82 Vc Vc 131 83 Ver; 131 84 BJ 176 116 256 187 Elec 176 117 Z drijf 176 118 Erff 176 119 Z 275 212 275 213 Exp 341 Z 346 280 346 282 Fees 347 284 D 347 285 347 286 347 287 350 310 377 338 377 339 377 340 G, 377 341 D 397 377 EJ D, R; Bs 397 378 397 379 397 380 G< Fi 1952 439 446 439 472 447 494 Film 472 495 El 10 -

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 10