van grond nabij de Achillesstraat van grond nabij de Graaf Engelbertlaan van grond in Heuvelkwartier Verzekering. Brandverzekering Electriciteitsbedrijf Gemeentelij k Zie ..Lichtbedrijven en Waterleidingbe drijf". Erfpacht Zie Eigendommen (Gemeente-)" Exploitatieberekeningen Zie .Uitbreidingsplannen". Feestelijkheden De feesten in 1952 Garantiefonds De toegang tot het Oranjepaviljoen Entreeprijs feestterrein Dank i.v.m. bezoek van H. M. de Koningin Rapport van Stichting Breda 1952 Batig saldo Gokautomaten Financieel verslag van Stichting Breda 1952 Filmnakeuring Effect van de nakeuring 11 Pagina der Notulen 498 498 498 473 Nummer der Bijlagen 553 554 555 504 38 42 46 53 54 59 507/508 514/515 523,527 42, 53, 60, 63 285 355/357 358 364 515 515,538 535 90 i

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 11