1 Pagina der Nummer Notulen der Bijlage Verhoging kosten nakeuring 91 Financiën Algemeen. De begroting leidraad voor Raad en B. en W 38 Algemene financiële toestand der gemeente 40 Overheidstoezicht op kapitaalsuitgaven in de particuliere sector 47, 54 Een drietal punten behoeven in het finan cieel beleid voorrang 519 Begroting 1951. Wijzigingen 18 44 238 166 276 216 305/310 252 Begroting 1952. Aanbieding 32 e.v. 355 Wijzigingen 32 355 108 55 132 88 179 123 238 166 276 216 305/310 252 347 294 347 295 377 345 399 388 439 450 472/473 496 499 559 Het sluitend maken heeft offers gekost 45, 62 Bezwaren van de heer Vermeulen tegen de methode van opstelling van diverse be grotingsposten 107 180 228/238 133 305 Nota van aanmerkingen van Ged. Staten 310/316 12

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 12