Pagina der Nummer Notulen der Bijlagen Overeenkomst inzake opbrengst der na tionale leningen voor woningbouw 1952 222 177 geldlening ad 1.520.000, 279 geldlening ad 396.000, 316 254 obligatielening ad 3.000.000. 332/334 260 obligatielening ad 2.500.000,- 334 geldlening ad 2.000.000, 348 297 geldlening ad 60.000, 348/349 298 geldlening ad 289.000, 350/351 geldlening ad 5.000.000, 351 Uitlenen van gelden 351 Wijziging raadsbesluit i.z. geldlening met rijksverzekeringsbank 399 389 Wijziging geldleningsovereenkomst met N.V. Bank voor Ned. Gem 399/400 390 geldlening ad 689.912, 400 391 geldlening ad 957.000, 449 471 Belegging van gelden 473 497 Kasgeldleningen 473 499 Callgeldleningen 473 500 Te betalen en te ontvangen rente van kas 593 geld Hypotheekverlening. Rentevoet van te verstrekken hypoth. geldleningen 350 309 Onthouding van goedkeuring inzake hy poth. geldleningen 364 Verstrekken van 2 hypoth. geldleningen 389 352 Lid van de Cie. voor de gem. hypoth.bank 499 560 Verstrekken ener lening 499 563 Investering. Werkzaamheden van de investeringscom missie 510 Investeringen i.v.m. het optrekken van het verzorgingsniveau 524 Geen post investeringen op de begroting 593/594 Rekening (Gemeente-) Rekening 1950 238 167 268/269 14

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 14