mmer lijlagen Pagina der Notulen Nummer der Bijlagen 177 254 Rekening-cour ant-overeenkomsteix Rekening-courant-overeenkomsten 32 442 58 465 260 Rekenplichtig Beheer. 297 298 Wijziging controleregeling Reservering. 348 296 389 390 391 471 497 499 Wegens uitkering uit de eerste afd. van het Gemeentefonds over 1947 en wegens uitkering Ondernemingsbelasting 1950 ont vangen bedragen van een gedeelte der algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor 1952 179 275/276 124 215 Fonteinen Revisie Wilhelminafontein 16 25 500 Gasbedrijf (Gemeentelijk) Zie „Lichtbedrijven en Waterleidingbe drijf". Geldleningen 309 Zie Financiën". Gemeentehuis 352 560 563 Onderhouden en schoonhouden van het gemeentehuis 83/84 347 293 Verbetering van enige kamers 349 407 300 402 Gem. School voor Scheepswerktuigkundigexi Zie onder „Onderwijs". Geneeskundige- en Gezondheidsdienst Gemeentelijke- 167 Samenwerking tussen politie, politie-artsen en E.H.B.O.-organisaties - 15 - 85/86

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 15