nmer Pagina der Nummer ijlagen Notulen der Bijlagen 9£1 Handelsavondschool ZO i 423 Zie „Onderwijs". Herdenking van Mr. Dr. Claudius A. Prinsen 185/188, 507,513/ 514,523, 526, 544 Verzoek om een fotocopie van het schrij 269 ven van Mevrouw Prinsen 483 van de heer Dirven 507 514 r 523 526 Hotel-, Restaurant- en Cafébedrijf Sluitingsuur voor café's 89 Huishoud- en Industrieonderwijs 244 Zie „Onderwijs". 245 Huldiging Dank van Weth. v. Haperen i.v.m. 25- jarig wethouderschap 408 - Dank van Weth. v. Houten i.v.m. 25-jarig raadslidmaatschap 408 Huldiging van Dr. Veldkamp 423/426 Dank aan Dr. Veldkamp 508 526 i—i Hypotheekverlening 219 Zie onder „Financiën". 302 Industrie 3(32 Uitbreiding Fordgarage 417 - Aanleg van nieuwe industrieterreinen 499 558 510, 531, 536 Uitbreiding industrie 525 Investering Zie onder „Financiën". - 17

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 17