J eugdbaldadigheid Zie „Politietoezicht". Stichting „Natuur en Jeugd" Jeugdgemeenteraad Beschouwing over de jeugdgemeenteraad Jeugdzorg Gokautomaten Kamperen Kampeercentrum Kermis De zgn. „Ginneken-kermis" in 1952 Kieswet Verdeling gemeente in kieskringen Kinderuitzending Subsidieverzoek van het Centraal genoot schap voor kinderuitzending (medische en sociale indicatie) Jaarverslag Ned. R.K. Huisvestingscomité Kasoverzicht van het Ned. R.K. Huisves tingscomité Verhoging subsidies Kinderuitzending met subsidie Extra subsidie Koninklijke Militaire Academie Goedkeuring transactie K.M.A Wijziging begroting 1952 i.v.m. K.M.A.- acten Land- en Tuinbon wonderwijs Zie onder „Onderwijs". Leerlingstelsel Zie onder „Onderwijs". - 18 - Pagina der Notulen 590, 591 41/42 52 60 515 538 563/564, 565/566 15 439 95,96 123 158 300/303 373/374 469/470 39 347 Nummer der Bijlagen 15 452 242 321 479 295

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 18