mer Pagina der Nummer lagen Notulen der Bijlagen Leeszalen Zie „Bibliotheekwezen". Legpenning Het in de toekomst officieel toekennen van een legpenning van gemeentewege 286 Leningsdienst Verdwenen werken, die nog niet zijn af geschreven 72 Lichtbedrijven en Waterleidingbedrijf Algemeen. Reductie-regeling tarieven voor gepen- sionneerden 70 Voorziening incasseerders van meer wis selgeld 283 15 Vereniging van gas-, water- en electrici- teitsbedrijven 499 564 152 Electriciteitsbedrijf. Verhoging van de gas- en electriciteits- 33, 46, tarieven 56 Electrificatie onrendabele gebieden 64/70 124 60 400/403 394 Bovengrondse kabelleiding 65, 66, 242 321 Transformatorhuisje op het Saksen Wei- 69, 70 179 marplein 98, 99, 100 Electrificatie Huifakkerstraat en Gagel- donksestraat 191/192, 201/203 295 Verhoging van het electriciteitstarief voor kleinverbruikers 239 172 Verhoging van het electriciteitstarief voor kleinverbruikers met inbegrip van de vast rechtbedragen en meterhuren, benevens wij ziging der stroomleveringsovereenkomst van de PÏN.E.M 239/240 180 19

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 19