Klapper op de Raadsnotulen 1952 en op de Bijlagen 1952 Pagina der Notulen Aankoop Zie „Eigendommen (Gemeente-)". Aanlegbelasting Zie „Belastingen". Aanplakg elegenheden Zie „Bekendmakingen". Adresboek Klacht over het adresboek Ambachtsschool Zie onder „Onderwijs". Arbeid voor onvolwaardigen (A.V.O.) Inschakeling particulieren bij oprichting werkinrichting Subsidie ter dekking exploitatie-tekort 1952 van een werkplaats voor mindervalide personen Financiële medezeggenschap bij Stichting voor minder-validen Archief Verslag over 1951 Tewerkstelling hoofdarbeiders Autobusdienst (Stads-) Zie „Verkeersmaatregelen en -voorschrif ten". Automarkt Zie „Marktwezen". 285 358 458 106/107 213/218 588/589 364 422

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 1