Motie van de Raad van Mierlo inzake electriciteitstarieven Verlichting woningen aan Westrikseweg Overdracht electriciteitsnet te Teteringen Bij de begrotingen van het gas- en elec- triciteitsbedrijf zijn de ontvangsten laag en de uitgaven hoog geraamd Toename van de omzet van het aantal ge bruikte Kwh Gasbedrijven. Wijziging overeenkomst gaslevering door de Staatsmijnen Verhoging van de gas- en electriciteits tarieven Gasgeyservoorziening Slopen installaties oude gasfabriek en ver koop materiaal Gasdruk Bij de begrotingen van het gas- en elec- triciteitsbcdrijf zijn de ontvangsten laag en de uitgaven hoog geraamd Gasvoorziening van woningen aan de Zui lenstraat Waterleidingbedrijf. Verschil tussen de voor 1952 en voor 1953 geraamde bedragen in de begroting Lycea Zie onder „Onderwijs". Maatschappelijke en Sociale Zorg Zie „Gezinszorg". Zie „Wijkwerk". Reductie aan rentetrekkers en gepension- neerden - 20 - Pagina der Notulen 341 450 499 542/543, 545 543 545 18 33, 46, 56 92, 93, 94 365/366 426/430 276/277 450, 547 542/543, 545 547 548 44, 53 Nummer der Bijlagen 565 49 316 410 218

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 20