Pagina der Notulen Kledinggratificatie aan werklozen enj D.U.W.-arbeiders Werkverruimingsobjecten Bijdrage in de inrichtingskosten van Huizej „Lievensberg" Werkverruimingsobject (riolering naar Sa-| natorium De Klokkenberg)j Groentenvernietiging Regeling tewerkstelling hoofdarbeiders enj gem. soc. werkvoorzieningsregeling voor, handarbeiders Crediet voor uitvoering werkvoorzic- ningsregeling voor handarbeiders Crediet voor tewerkstelling hoofdarbeiders) Egalisatiewerkzaamheden j Overzicht werkloosheidscijfers Winsten in de sociale sector Het uitblijven van het rapport van dc commissie i.z. de grote gezinnen OndersteuningsbedragenJ Kerstgratificatie aan werklozen Kolentoeslag aan werklozen Hulp van het Instituut voor Sociaal on derzoek van het Nederlandse Volk Uitgaven voor sociaal-culturele zorg voo werklozen 158 166/170 Mannenhuis (Oude) Begroting 1952 Benoeming lid college van regenten Rekening 1951 Herbenoeming A. V. Hellegers Begroting 1953 Marktwezen Zie voor kermissen onder „Kermis". Verplaatsing verkoop auto's rondom auto markt Visverkoop in vishal i.p.v. op Grote Markt Weekmarkten op de Grote Markt 218 149 25 7 191 285 297/300 241 366/367 318 367 319 474 508 484 511/512 520 512, 516 531, 535 520 592 592 593 594/595 573 130 73 200 - 345 266 388 388 489 530 190 284 417 21

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 21