Verplaatsing weekmarkt Slecht bezoek aan automarkt Opheffing automarkt Medisch Opvoedkundig Bureau Zie „Lager Onderwijs" Middelbaar Technische School Zie onder „Onderwijs". Monumenten Herplaatsing Poolse tank Mededelingen inzake het oorlogsmonu ment Restauratie pand Haagdijk 22 Muziek Meerdere volksconcerten tegen geredu ceerde prijzen Het niet terug plaatsen van de kiosk op de Grote Markt Muziekonderwij s Zie onder „Onderwijs". Nieuwjaarsrede Nieuwjaarsrede Dankwoord Notulen der Raadsvergadering Zie „Raad (Gemeente-)". Onbewoonbaarverklaring Ontruimingstermijn woning Valkenstraat 43 Verlenging ontruimingstermijn Onderhoud van woningen Zie bij „Eigendommen (Gemeente-)". 22 Pagina der Notulen 436, 462/469 450 489 Nummer der Bijlagen 16/17 138/139 345/346 590,591 590, 591 7/10 10/11 344 572

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 22