f Pagina der Nummer jlagen Voorschotten op de vergoeding ex art. Notulen der Bijlagen 101 bis, 4e lid, der L.O.-wet 131 76 226 274 438 471 156 208 430 488 16 Verhoging vastgestelde vergoeding ex art. 55 bis L.O.-wet 170 107 Vaststelling exploitatievergoeding der 108 Bijz. Lagere Scholen 170 r Voorschotten op de vergoeding ex art. 101 bis der L.O.-wet Voorschot op de exploitatievergoeding 171 109 155 voor 1952 227 157 Vaststelling der vergoeding ex art. 101 bis, 4e lid, der LO.-wet 227 158 206 427 Verstrekking der vergoeding ex art. 101 209 bis der L.O.-wet over 1949 en 1950 Gereedschappen en materialen voor vak 274 handenarbeid voor g.l.o.-school, Nieuw- straat 27 437 429 248 Verhoging voorschot vergoeding ex art. 101 bis, 4e lid, der L.O.-wet 1920 438 605 431 579 323 Verzoeken ex art. 72 of 8-i der L.O.-wet 356 1920. R.K. Jongensschool aan de Oosterhoutse- 35 7 weg 32 (vernietiging van het raadsbesluit) 11/12 Oprichting van een Jan Ligthartschool 16 17 R.K. Meisjesschool, Etnastraat 16 18 425 Dr. de Visserschool. Burg. Serrarislaan 52 16 19 426 G.l.o.-school, Liesboslaan 291 16 20 428 Oudercommissie school Middellaan i.z. stichting Jan Ligthartschool 124 219/222 155 R.K. Jongensschool, Minckelersstraat 131 77 R.K. Meisjesschool voor G.l.o., Oranje 21 singel 3 131 78 R.K. lagere Jongensschool, St. Janstraat 171 110 f R.K. LI.L.O. Jongensschool, St. Janstraat 171 111 376 334 75 Overplaatsing Nuts U.L.O.-school naar 25

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 25