Avondschool voor ambachtslieden Zie onder „Onderwijs". Badhuis (openbaar-) Uitbreiding aantal openbare badhuizen Prijsverlaging van de baden Badhuis bij Herofabrieken Bebouwingsverordeningen Bebouwingsverordening weg e.o. Markendaalse- Art. 3 van de bebouwingsverordening Ba ronielaan Bebouwingsverordening Ginnekenweg Begrotingen (Gemeente-) Zie onder „Financiën". Bekendmakingen Verpachting aanplakgelegenheden Ontsierende reclames Het plaatsen van reclametegels Belastingen Request van bewoners Overaseweg en Emerweg i.z. aanlegbelasting Opcenten 1952/53 personele belasting Opcenten 1953/54 personele belasting De noodzaak van een eigen belastingge bied Vrees voor belastingverhoging Belastingverlaging door bezuiniging Zie ook „Rechten". Beplantingen (Dienst van) Leveranciers buiten de gemeente Pagina der Notulen Nummer der Bijlagen 566/567 567/568 568 125 212 252 297 292/295 559 357, 559 389/390 140 292 485 518/519, 530, 524 530/531 79, 81, 561, 562 65 144 183 237 227 354 224 513

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 2