Klacht i.z. te late komst van E.H.B.O.- auto Zie ook „Eerste Hulp bij Ongelukken". Zie ook „Geneeskundige- en Gezond heidsdienst (Gem.)". Zie ook „Politie (Gem.)". Onteigening Zie „Uitbreidingsplannen". Ontvanger (Gemeente Bezoldiging van secretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand Gratificatie van 2 voor secretarissen en ontvangers Compensatieregeling i.v.m. verbruiksbe- perking van 5'% sinds Maart 1951 Openbaar Slachthuis Zie „Slachthuis (Openbaar)". Openbare Werken (Dienst van) Handhaving van het welstandstoezicht Benoeming Ir. de Rouville de Meux (post 238) Wijziging van plannen door misrekening Het innemen van een machtsmonopolie Openbare Werken Rioleringen voor 56 woningen Rioleringen voer 68 woningen Rioleringen voor 98 woningen Rioleringen voor woningen nabij de Jan Ligthartstraat Riolering in de oude bedding der gedempte Molenley Bestratingswerkzaamheden voor 56 wo ningen Bestratingswerkzaamheden voor 68 wo ningen Bestratingswerkzaamheden voor 98 wo ningen 30 Pagina der Notulen 567 Nummer der Bijlagen 18 18 341 98,99 100 101 558 559 12 12 12 12 12/13 14 14 14

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 30