Bestratingswerkzaamheden voor 102 éta gewoningen Centraal rioleringsplan Plaveisel in straten en op pleinen in bin nenstad Uitbreiding en verbetering van de urinoirs Verbetering Schoolakkerplein Zandbergplein Linschotenstraat Haagse Markt Spoorstraat Kwartelstraat Julianalaan Toestand Kloosterplein en Schorsmolen straat Voetpad in de Sophiastraat Toestand Terheijdenstraat Riolerings- en bestratingswerken nabij Flierstraat Riolerings- en bestratingswerken nabij de Graaf Hendrik III laan Verbetering trottoir Tramsingel Verbetering wegdek Balfortbrug Bocht bij watertoren in het Wilhelmina- park en gedeelte Wilhelminasingel zijn on begaanbaar Rijwielpad langs Gasthuisvelden Riolerings- en bestratingswerken aan de Slingerweg Riolerings- en bestratingswerken aan de van Rijckevorselstraat Bestratingswerken aan de Nansenweg Riolerings- en bestratingswerken in het Montensbos 31 Pagina der Notulen 14 36,55,58 44, 53, 56 78 78/79, 80,81,82 79, 81, 193, 222/223, 358 80 80 80, 81 125 80 80, 81 82 101 101 125 135 139/140 140 273 Nummer der Bijlagen 13 179 63 62 92 203 140 358 141 166 95 166 96 166 97 166 98

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 31