f Stratenplan 1952 Verbetering deel Huifakkerstraatje en rij wielpad langs de Heilaarstraat Oppervlaktebehandeling op het wegdek aan Moerdijkse-postbaan Voorbereiding bouw der Verlaatbrug Verbetering Boeimeerweg Adres bewoners Prinsenkade i.z. bestra ting en verlichting Verbetering wegen Montensbos Rioleringswerken nabij de Heuvelbrink Bestratingswerken in Mr. Stormstraat Bestratingswerken aan pleinen nabij Heu velbrink Riolering en wegdekverbetering Lovens- dijkstraat Rioleringswerken nabij de Graaf Engel- bertlaan Riolerings- en bestratingswerken aan de Fatimastraat Bestratingswerken nabij de Graaf Engel- bertlaan Verharding oversteekplaatsen in de W. Frisolaan Slechte verzorging van het Kasteelplein Rioleringswerken in de Van Limburg Sti- rumstraat Bestratingswerken in de Van Limburg Stirumstraat Riolerings- en bestratingswerken voor woningen aan de Talmastraat Riolerings- en bestratingswerken voor woningen aan de Fagelstraat en de Groen van Prinstererstraat Riolerings- en bestratingswerken voor woningen aan de Savornin Lohmanstraat e.o Bestratingswerken nabij de Graaf Engel- bertlaan Verbetering spoorwegovergang in Bel- crumweg Pagina der Nummer Notulen der Bijlagen 166 99 272 201 170 101 170 102 170 105 192 192 213 148 192 212 143 213 146 213 147 270 194 270 195 270 196 272/273 202 283 285 295 228 295 229 295 230 295 231 295 232 295 233 296 234 32 t

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 32