f ler Pagina der Nummer igen Notulen der Bijlagen >9 Rioleringswerken in Montensbos 344 263 )1 Riolerings- en bestratingswerken nabij Achillesstraat 365 312 )1 Riolerings- en bestratingswerken aan Dirk Hartogstraat 365 313 )2 Toestand Nieuwe Haven 380 )5 Riolerings- en bestratingswerken in Witte de Withweg 389 353 Wijziging tracée Markendaalseweg en Mr. Dr. Frederiksstraat 403/407 400 18 443,460 469 Havenkwestie 417/418, 13 510,527 16 Urinoirs 418/419 405 Tegeltrottoir in Overakkerstraat 422 411 17 Tegeltrottoirs en rijwielpaden in Bavelse- laan 422 412 94 Verbetering Bagvensestraat 422/423 413 Bouw nieuwe Bernhardbrug 423 416 95 Bouw Verlaatbrug 423 417 Bouw 2 bruggen over Wilhelminasinge! 423 418 96 Riolerings- en bestratingswerken in Bun galowpark 442 457 02 Riolering naar Markkade 446/449 469 Bestrating Graaf Hendrik III laan 450 Bestrating Tramsingel 450 Riolering in de Galderseweg 458 473 Parallelweg langs Terheijdenseweg 459/460 477 28 Bestrating Vrederustlaan 488/489 524 Bestrating Halstraat 489 525 29 Bestratingswerken in Montenspark 489 526 Voorzieningen aan nieuw gedeelte van 30 Keizerstraat 489 527 Achteruitgang van woningen Pijnboom straat-Ahornstraat 506 31 Het op peil houden van de gem. huishou ding 519 Modderpoel achter woningen van de Sak 32 sen Weimarlaan en de Roy van Zuidewijn- laan 586 33 586/587 Verbetering van wegdek en profiel van de 34 Kruisstraat 604 577 - 33 tm1^KM

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 33