Medezeggenschapscommissies Het aanstellen van los personeel in vaste dienst Bevorderingen Meer differentiatie in de rangen der vak lieden Op wachtgeld gesteld personeel Benoeming brugwachter Volontairs Dank aan personeel van de dienst van Openb. Werken Plantdagen Het houden van kinderplantdagen Politie (Gemeente-) Het optreden van de Het politiebureau Toelichting op begroting Samenwerking tussen politie, politie-art sen en E.H.B.O.-organisaties Rechtspositie reservepolitie Aankoop 2 auto's Aanvullend crediet verbouwing Politie bureau Dank aan de gem.politie Het verstrekken van inlichtingen in vreem de talen Politietoezicht Jeugdbaldadigheid op feestterrein Politieverordening (Algemene) Naleving bepaling i.z. sneeuwruimen 36 Pagina der Notulen 541/542 543/544 546 542, 544/545 545/546 542, 545 542 547 547 562 586 79, 81 47, 54 39, 46 47, 52 85 85/86 90/91 403 403 508 533 564 565 190 283 590 358 85 Nummer der Bijlagen 395 396

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 36