Het onder de loupe nemen der verordening Wijziging der verordening Prijzencommissie Uitgaven voor de Prijzencommissie Raad (Gemeente-) Notulen Verhouding tussen de Raad en het College Verhoudingen in de Raad Het betrekken van de Raad bij de voorbe reiding van belangrijke aangelegenheden Interfractioneel overleg De lands- en de gemeentepolitiek Pagina der Notulen 85 158 247 270 418 593 11 123 158 199/200 247 268 291 339/340 363 386 414 457 483 33 516 523 533 34, 46, 54, 58 59/60 508 513 520/522, 523 34,50,62 57, 37, 40, 58,60,62 37, 48, 58 Nummer der Bijlagen - 37 r

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 37