1 Reservepolitie Zie „Politie (Gemeente-)". Reservering Zie onder „Financiën". Riolering Zie „Openbare Werken". Rondvraag Zie „Raad (Gemeente-)". Rooilijnen Bijzondere voorgevelrooilijnen voor de Markeldaalseweg e.o Ruiling Zie „Eigendommen (Gemeente-)". Samenwerking Samenwerking tussen Diensten en Bedrij ven (centrale planning) Schenking Borstbeeld van oud-burgemeester Van Sonsbeeck Secretaris (Gemeente-) Bezoldiging van secretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand Gratificatie van 2 voor secretarissen en ontvangers Compensatieregeling i.v.m. verbruiksbe- perking van 5 sinds Maart 1951 Slachthuis (Openbaar-) Wijziging art. 25 der Vleeskeuringsver ordening Breda Wijziging verordening heffing van rech ten 40 Pagina der Notulen Nummer der Bijlagen 212/213 35, 51, 57, 63. 76/77 558 474 18 18 341 180 257 349 145 506 50 51 129 190 304

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 40