r .er Pagina der Nummer igen Notulen der Bijlagen Herziening gemeenschappelijke regeling voor keuring van vee en vlees in de vlees keuringskring 349 305 Nieuwe verordening heffing van rechten 349 306 Schrijven van Directeur van het Slachthuis 387 Schilderwerk in het slachthuis 561 Sluitingsuur voor café's Zie Hotel-, Restaurant- en Cafébedrijf". Sociale Zaken (Gemeentelijke Dienst voor) Huisvesting van de Dienst 39, 52, 56, 380, Localiteit voor overbruggingsuitkeringen 192 15 Verslag over 1951 415 Aanschaffing rijwielstalling 499 568 Uitbreiding administratieruimten 499/500 569 Zie ook „Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg". Sociale zorg Zie „Maatschappelijke en Sociale Zorg". Sociographische Dienst Het opheffen van de Sociographische Dienst 510 534 535 06 538 539 Speeltuinen 50 Speeltuin op Schoolakkerplein 78/79 Deplorabele toestand speeltuinen 284 51 Commissie voor de speeltuinen 590,591 Spoorwegen Hoogspoor 510 Spoorwegplannen 525 29 Sport 90 Verzoek om sportvelden en stichting sportpark 103/105 04 Hulp aan de vereniging „De Baronie" 104/105 41 f

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 41