Vraag inzake de Sportraad Subsidie en renteloos voorschot aan Ca- dettenroeivereniging Schrijven van de Sportraad Kleedgelegenheden en douches bij tennis banen van ,,Het Ei" Zijn in studie plannen voor aanleg sport velden Subsidie Sportraad Benoeming leden Bestuur gem. sportstich ting Resultaten van studieobjecten van de gem Sportstichting Sportverdwazing Het oprichten van een sportlokaal in Heu velkwartier Een goed geoutilleerd sportpark Stadsschoon Handhaving van het welstandstoezicht Verzamelplaatsen van afvalstoffen Voorterrein pand Baronielaan 280 Ontsierende reclames Lelijke gebouwen op hoek Zandberglaan- de Roy van Zuidewijnlaan en aan Juliana- laan Het instellen van een schoonheidscom missie Straatnamen in Boeimeerkwartier Dank voor straatnamenboekje Mgr. Hopmansstraat in Heuvelkwartier achter de Lange Stallen in Heuvelkwartier in uitbr.plan „Poolseweg 1952" Pagina der Notulen 140 171/176 242/247 292 282 284 394/395 395/396 512 535 591 590 590/591 591, 591/592 98, 99 101 283 558/559 357, 559 555/556 556 17 284 350 396 396 396 396/397 Nummer der Bijlagen 113 178 369 370 27 371 372 373 374 42 f

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 42