v 1 er Pagina der Nummer gen Notulen der Bijlagen - in Brabantpark 438/439 438 in uitbr.plan „Teteringsehoek" 439 439 3 rR in uitbr.plan ..Boeimeer Z.O." 495 O Straatverlichting Straatverlichtingsplannen in 1952 124 61 Bestrating en verlichting rond de Haven 213 148 Klacht over straatverlichting in Ginneken 324 bij overweg Terheydenseweg en Stations 59 weg 423 414 in Bavelselaan en Overakkerstraat 423 415 O hoek Oranjeboomstraat-Scheldestraat 449 Heusdenhoutsestraat 449 slopje bij Prins Hendrikstraat 449 Ritsestraat 450 hoek Zandberglaan-De Roy van Zui- dewijnlaan 450 i Verspilling licht in het Valkenberg 450 in de Zuilenstraat 450 in nieuw gedeelte van Keizerstraat 489 528 Het branden der straatverlichting in de Kerstnacht 506 in Fatimastraat 506 in Wolfslaardreef 605 Straatverontreiniging Papiermandjes bij ijsco-verkopers 283 Stratenplan Zie voor het „Stratenplan 1952" bij „Openbare Werken". Subsidies Koningin Wilhelminafonds 13/14 9 Humanitas 14 14 27 Woonwagenliefdewerk 14/15 462 Mater Amabilisschool 16, 23 - 29/30 242 176 71 Openbare leeszalen en bibliotheken 16 24 72 Rapport der subsidiecommissie 20/29, 482 73 47 74 Chr. Lyceum te Dordrecht 30/32 57 43

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 43