Centraal Genootschap voor Kinderuitzen ding Reglement t.b.v de subsidiecommissie Cadettenroeivereniging Subsidiecommissie Subsidie ter dekking exploitatie-tekort 1952 van een werkplaats voor mindervalide personen Vereniging Katholiek Leven Stichting ..Bedrijfsjeugd" Verenigingen voor Kinderuitzending Instituut Film en Jeugd Ver. „Humanitas" Stichting „Maatschappelijk Werk ten Plattelande" „Vacantie Kinderwerk" Sportraad Comité „Nederland-Polen" Militaire tehuizen San Francesco-Orkest R.K. Jeugdhuis in Heuvelkwartier Stichting Lager Nijverheidsonderwijs Extra subsidie voor kinderuitzending Alg. Zang- en Muziekschool Kerkeraad der Waalse Gemeente Poolse Katholieke Vereniging Stichting Paedagogisch Centrum Noord-Brabants Studiefonds Seminarie IJpelaar te Nw. Ginneken en Missiehuis te St. Oedenrode O. L. Vrouwe Lyceum Kath. Econ. Hogeschool Bredase Carnavalsoptocht Vereniging Bredase Natuurhistorische Vereniging Stichting Bedrijfsjeugd Toren (Grote-) Heer F. Mol neemt zitting in restauratie commissie Vormgeving van de spits van de Grote Toren Pagina der Notulen 95,96 132/133 171/176 179 213/218 227 252 300/303 303 304 304 378 394/395 431 436/437 438 438 442 469/470 472 472 490 490 490 490 490/492 492 492 492 492/495 12 17 Nummer der Bijlagen 113 127 106 160 184 242 243 244 245 348 369 421 436 437 463 479 492 493 531 532 533 538 539 542 543 545 546 41 44 r

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 44